Bæredygtigt arbejdsmiljø

Skal virksomhederne tiltrække dygtig arbejdskraft i fremtiden, er det nødvendigt at indtænke bæredygtighedsbegrebet i både ledelse og arbejdsmiljø. Men hvordan gør man det ?

Kurser, oplæg og foredrag

Benefit4life laver kurser, oplæg og foredrag til virksomheder, der gerne vil sætte fokus på forandringer.

Virksomhedsforløb og workshops

Vi skræddersyr forandringsforløb efter den enkelte virksomheds behov. Vi sætter fokus på ledere og medarbejdere, og hjælper Jer igennem forandingerne, så de møder et minimum af modstand.

Wallstreet Image
Vi tilbyder

ECTS-godkendte akademifag

Fagene kan tages som en del af akademiuddannelser eller enkeltvis.

Højtuddannede undervisere

Vores undervisere er Certificerede Arbejdslystkonsulenter og professionelle undervisere med mange års erfaring fra både det private og det offentlige.

Kurser af høj kvalitet

Vores kurser klæder ledelse og medarbejdere på til at håndtere og implementere forandringer på bedste vis.

Forandring fryder - eller hvad???

Forandringer har det med at blive stemplet som noget negativt, frem for at blive forbundet med noget naturligt, spændende og meningsfyldt. Forklaringen skal finde i vores biologiske udvikling og i måden vores hjerner filtrerer information på. For at forandringerne i virksomheden skal blive en succes, er det derfor helt afgørende at nøglemedarbejderne går foran, og møder dem med åbent sind – en forandrings succes afhænger nemlig af måden vi møder den på, måden hvorpå vi omtaler den samt hvordan vi vælger at reagere.

17. december 2018 No Comments

Bæredygtig ledelse er nødvendig på fremtidens arbejdsplads!

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværendegenerationers behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. For mange hænger begrebet bæredygtighed umiddelbart sammen med affaldssortering, fair løn til kaffefarmere og landbrug uden pesticider. Derfor reagerer mange på begrebet ”bæredygtigt arbejdsmiljø” ved at spørge om det har noget […]

12. juli 2018 No Comments

Tag et akademifag – og lad omstillingsfonden betale!

Så er der godt nyt til alle der ønsker at opkvalificere sig med et eller flere akademifag, og dermed også opnå ECTS-point: Et bredt flertal i folketinget har søsat omstillingsfonden, og faglærte og ufaglærte i beskæftigelse får med  den mulighed for at opnå et kvalifikationsløft ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Der er mulighed […]

5. april 2018 No Comments

Pas på arbejdsmiljøet under forandringer!

Udfordringerne på arbejdsmarkedet handler i høj grad om at tage vare på den nuværende arbejdsstyrke, så vi kan holde flere år som aktive. Arbejdsmiljøet spiller i denne sammenhæng en væsentlig rolle.  Arne Helgesen, BAMR. At være på arbejdsmarkedet i dag kræver stor fleksibilitet og behændighed, og ikke mindst at man er forandringsparat. Det gælder i private […]