Pas på arbejdsmiljøet under forandringer!

Pas på arbejdsmiljøet under forandringer!

  • Udfordringerne på arbejdsmarkedet handler i høj grad om at tage vare på den nuværende arbejdsstyrke, så vi kan holde flere år som aktive. Arbejdsmiljøet spiller i denne sammenhæng en væsentlig rolle.  Arne Helgesen, BAMR.

At være på arbejdsmarkedet i dag kræver stor fleksibilitet og behændighed, og ikke mindst at man er forandringsparat. Det gælder i private virksomheder, der er udsat for øget konkurrence og nye teknologier, og det gælder især i det offentlige hvor reformtempoet kun er taget til.

Vi står overfor nye teknologiske innovationer i produktion og service, som vil medføre store forandringer i erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i administrationen. Omstillingen bør have mennesket i centrum – så forandringer, effektiviseringer og omlægninger sker i samarbejde med medarbejderne, i stedet for at man kaster ansvaret for forandringerne over i skødet på medarbejderne. Dette vil kræve en kæmpe ændring i ledelsestilgangen i både det private og det offentlige, ikke mindst efter at medarbejdercoachingen har holdt sit indtog.

Hvorfor nu det ? Mange ledere er idag skolet i at sikre mest mulig ansvarlighed og engagement hos medarbejderne, blandt andet gennem coaching og “hvad tænker du selv-spørgsmål”. Medindflydelse og medarbejderansvar lige efter bogen. Problemet er bare, at alle spørgsmålene presser medarbejderne til at skulle tage et ansvar der ikke er deres, prioritere tid og midler, og samtidig blive dygtigere og præstere mere.

Med et trylleslag har lederens tilgang forvandlet arbejdspladsens knappe budgetter til medarbejderes personlige forpligtelse til at gøre det bedre, med alvorlige konsekvenser til følge. Christian Ørsted behandler problemet i sin bog “Livsfarlig Ledelse” , og han peger på vores moderne ledelsestilgang som hovedårsagen til de mere end 2000 årlige danske stressdødsfald. 

Alle tal og rapporter viser nu, at det psykiske arbejdsmiljø kun bliver forværret af denne tilgang – og alligevel fortsætter mange ledere ufortrødent, med massive stress-sygemeldinger blandt medarbejderne til følge. Pia Gjellerup redegjorde på IDAs arbejdsmiljøkonference i marts 2018 for tallene, og mener, det kræver en total holdningsændring hos både ledere og medarbejdere at løse problemet, og ikke mindst en klar politik for både kommunikation, stresshåndtering og løsninger.

Hvad kræver det ? Alexander Kierulff er meget tydelig i sin udmelding i foredraget “Leading with happiness”: Uddan lederne, relationskompetence og tydelig rolle-og ansvarsfordeling er svaret – og så husk arbejdsglæden!

På den anden side står så medarbejderne, der også har brug for uddannelse: De skal lære at se positivt på forandringer, lære at bidrage til forandringsforløbene, samtidig med at de skal passe deres opgaver/funktioner. Kort sagt, de skal lære at blive forandringsparate. Og hvordan gør man så det???

 

Trine Egede

Leave a Reply