Tag et akademifag – og lad omstillingsfonden betale!

Tag et akademifag – og lad omstillingsfonden betale!

Så er der godt nyt til alle der ønsker at opkvalificere sig med et eller flere akademifag, og dermed også opnå ECTS-point:
Et bredt flertal i folketinget har søsat omstillingsfonden, og faglærte og ufaglærte i beskæftigelse får med  den mulighed for at opnå et kvalifikationsløft ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Der er mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i en periode på de kommende 3½ år.

Der afsættes årligt 65 mio. kr. i fonden til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller arbejdstid (efter aftale med arbejdsgiver) kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser og dermed opnå et egentligt kvalifikationsløft i form af ECTS-point. Pengene fordeles ud til de enkelte akademier.

Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt, og midlerne uddeles efter først til mølle-princippet, så har du et ønske om at dygtiggøre dig, så tøv ikke – læs mere her  https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-trepartsaftale/veu-omstillingsfond

 

 

Trine Egede

Leave a Reply