Nyt fra Benefit4life

Nyt fra Benefit4life

Arbejdsmiljøkonference på IDA Universe 22. marts 2018 – fra instruks om søndagsmails til leading with happiness

Torsdag den 22. marts deltog vi på IDA Universes konference om arbejdsmiljø – og gik meget klogere hjem. Med konferencen ønskede IDA sammen med politikere, arbejdsgiverorganisationer og forskere at diskutere løsninger og metoder til at skabe bedre balance i det moderne liv.

En af konferencens absolut bedste indslag kom fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, der med humor og stor åbenhjertighed fortalte om baggrunden for, at han udsendte instruks til medarbejderne i sit ministerium om, at de ikke måtte sende mails om søndagen. En beslutning, medarbejderne bestemt ikke brød sig om i begyndelsen. Han fik meget hurtigt sat en bred streg under det skisma, der ses på rigtig mange arbejdspladser i dag: Ofte er det ikke arbejdsgiveren, der påfører os stress, men tværtimod os selv, der skaber den ved at ville præstere mere og bedre hele tiden.

Forsker Pernille Sten Pedersen satte fokus på skamfølelsen, der er et nyt aspekt i arbejdet med arbejdsmiljøproblemer, og som kalder på nye fælles løsninger, og Health manager Regitze Siggard fortalte hvordan de i Ørsted arbejder med rammerne for et bæredygtigt arbejdsliv for medarbejderne.

Dagen blev afsluttet af et festfyrværkeri af et oplæg “Leading with happiness” fra Alexander Kierulff, der satte fokus på ledernes evner i forhold til relationskompetence, og kom med en klar opfordring til at stoppe de dårlige ledere nu, og sætte fokus på arbejdsglæden.

Det overordnede formål med konferencen stod stærkt i tråd med det vi i Benefit4Life arbejder for, nemlig at tænke i muligheder og løsninger frem for begrænsninger, og at belyse hvilke konsekvenser et godt versus dårligt arbejdsmiljø har på organisationens sociale kapital samt på omkostningsniveauet til sygefravær.

 

Minister Søren Pind – instruks om søndagsmail

Leading with Happiness v. Alexander Kierulff